KASPERSKY ANTIVIRUS 2014 15000 CALL 0786 806028

Monday, April 21, 2014

TPDC - INTERVIEW RESULTS , APRIL 4 , 2014

Haya ni matokeo ya Interview iliyo fanyika TPDC Tarehe 4 April 2014

 1. Chemical Engineering Results


2. Mechanical Engineering Results


3. Combined Results 

Sunday, April 20, 2014

MAFUNZO YA UALIMU NGAZI YA STASHAHADA 2014/2015

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI


Simu:022-2110146/2110150/2/211679 Faksi:022-2113271, Tovuti: www.moe.go.tz

 NAFASI ZA MAFUNZO YA UALIMU NGAZI YA STASHAHADA KWA MWAKA WA MASOMO 2014/2015UTANGULIZI

Moja ya mikakati ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi katika kuandaa walimu mahiri ni pamoja na kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaochaguliwa kujiunga na mafunzo ya ualimu ngazi ya Stashahada ni wale wenye ufaulu mzuri katika mitihani ya kidato cha NNE na SITA. Ili kufanikisha azma hii, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, itadahili wanafunzi wenye ufaulu wa Daraja la Kwanza hadi Daraja la Tatu tu.

Aidha, kutokana na upungufu mkubwa wa walimu wa Sayansi na 
Hisabati wa takribani walimu 26,000 kipaumbele katika udahili kitatolewa kwa waombaji waliofaulu masomo Sayansi na Hisabati ili kuziba pengo hili. Nia ya Serikali ni kuwavutia wanafunzi wengi wa masomo ya Sayansi na Hisabati. Kuanzia mwaka huu wa masomo 2014/15 wanafunzi watakaojiunga na fani ya Ualimu kwa masomo ya Sayansi na Hisabati watagharimiwa na Serikali kupitia mfumo wa ruzuku na mkopo. Wanafunzi watakaokuwa na ufaulu wa Daraja la Kwanza watapatiwa Ruzuku na wale wenye Daraja la Pili na la Tatu watapewa mkopo ili kuwasaidia katika masomo yao. Watakaofaulu mafunzo ya ualimu katika masomo ya Sayansi/Hisabati watapatiwa ajira moja kwa moja kulingana na taratibu za serikali.

VIGEZO
Vigezo vifuatavyo vitatumika kuchagua wanachuo wa kujiunga na mafunzo ya ualimu mwaka 2014/15.

1:      MAFUNZO YA UALIMU TARAJALI NGAZI YA STASHAHADA:  MASOMO YA SAYANSI/HISABATI NA UFUNDI:  MUDA MIAKA 2.

(i)         Ualimu wa masomo ya Sayansi/Hisabati katika vyuo vya Dakawa, Kasulu, Korogwe, Morogoro, Mpapwa, Tukuyu, Songea , Butimba, Kleruu na Monduli

Mwombaji awe amehitimu:
Kidato cha VI kati ya mwaka 2004 na 2013 na awe na ufaulu wa ‘Principal Pass’ mbili  katika Masomo ya Sayansi na Hisabati.

(ii)        Ualimu wa ufundi katika chuo cha ualimu Kleruu
Mwombaji awe amehitimu:
a.   Mafunzo ya FTC kati ya mwaka 2004 na 2010 kutoka Vyuo vya Ufundi, Au
b.   Mafunzo ya ufundi katika ngazi ya NTA Level 6 au sifa linganishi (equivalent qualification) kati ya mwaka 2007 na 2013 kutoka chuo chochote cha Ufundi kinachotambulika na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (NACTE).

(iii)       Ualimu wa Kilimo katika chuo cha ualimu Monduli
Mwombaji awe amehitimu:
Kidato cha VI kati ya mwaka 2004 na 2013 na awe na  ufaulu ‘Principal Pass’ mbili katika somo la ‘Agricultural science’ na ‘Biology’, ‘Chemistry’ au ‘Food and Nutrition’.


2:         MAFUNZO MAALUM YA UALIMU TARAJALI NGAZI YA STASHAHADA KWA KIDATO CHA NNE MASOMO YA SAYANSI/HISABATI NA ENGLISH: MUDA  MIAKA 3

Ualimu wa masomo ya Sayansi/Hisabati na English katika vyuo vya Butimba, Morogoro, Korogwe, Songea na Mpwapwa

Mwombaji awe amehitimu:
Kidato cha IV kati ya mwaka 2004 na 2013 na awe na ufaulu wa Daraja la Kwanza hadi la Tatu, na Credit mbili (yaani A, B+, B au C) katika masomo ya Sayansi, Hisabati na Kiingereza.

3:         MAFUNZO YA UALIMU TARAJALI NGAZI YA STASHAHADA: MUDA MIAKA 2.
(i)         Ualimu wa masomo ya Sayansi Jamii katika vyuo vya Bunda, Dakawa Kasulu, Korogwe, Marangu, Morogoro, Mpwapwa, Mtwara (K), Shinyanga, Songea, Tabora, Tukuyu.

Mwombaji awe:
Amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2004 na 2013 na awe na ufaulu wa kiwango cha  ‘Principal Pass’ mbili


(ii)        Biashara katika vyuo vya Shinyanga na Kasulu
Mwombaji awe:
Amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2004 na 2013 na awe na ufaulu wa kiwango kisichopungua ‘Principal Pass’ moja na ‘Subsidiary’ moja

(iii)       Sanaa za Ufundi, Sanaa za Maonyesho, Muziki na Michezo katika chuo cha Butimba.
Mwombaji awe:
Amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2004 na 2013 na awe na ufaulu wa kiwango kisichopungua ‘Principal Pass’ moja na ‘Subsidiary’ moja

Tanbihi: Masomo ya ‘Economics’, Basic Applied Mathematics’, ‘General Studies’ na ‘Divinity’ hayatatumika kama kigezo cha kumchagua au kumdahili mwombaji.

4:      MAFUNZO YA UALIMU TARAJALI STASHAHADA ELIMU YA MSINGI: MUDA MIAKA 3)

Ualimu wa Stashahada ya  Elimu ya Msingi katika chuo cha Vikindu

Mwombaji awe:
Amehitimu Kidato cha IV kati ya mwaka 2004 na 2013 wenye ufaulu wa Daraja la I Daraja la Tatu katika Mtihani uliofanyika katika kikao kimoja.

Tanbihi: Kipaumbele kitatolewa kwa waombaji waliofaulu masomo ya ‘Mathematics’, ‘Biology’, ‘Physics’, ‘Chemistry’,  ‘Agriculture’, ‘Food and Nutrition’, ‘English’ na Kiswahili na wahitimu wenye mahitaji maalumu.


5.      MAFUNZO YA UALIMU KAZINI STASHAHADA:- MUDA MIAKA 2

Ualimu wa masomo ya Sayansi katika vyuo vya Dakawa, Kasulu, Korogwe, Morogoro, Mpapwa, Tukuyu, Songea , Butimba, Kleruu na Monduli

Mwombaji awe amehitimu:
Mwalimu wa Daraja ‘A’ aliyehitimu Kidato cha VI na mwenye ufaulu usiopungua ‘Principal Pass’moja na ‘Subsidiary’ moja katika Masomo ya Sayansi na Hisabati; na mwenye uzoefu wa kazi ya Ualimu kwa muda usiopungua miaka miwili.


6:      MAFUNZO YA UALIMU KAZINI STASHAHADA (SEKONDARI):- MUDA MIAKA 2.

(i)         Ualimu wa masomo ya Sayansi Jamii katika vyuo vya Bunda, Dakawa, Kasulu, Korogwe, Marangu, Morogoro, Mpwapwa, Mtwara (K), Shinyanga, Songea, Tabora, Tukuyu.

Mwombaji awe:
Amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2004 na 2013 na mwenye ufaulu usiopungua ‘Principal Pass’ moja na ‘Subsidiary’ moja katika masomo ya ‘Biology, ‘Chemistry’ na ‘Food and Nutrition

(ii)        Ualimu wa masomo ya Biashara katika vyuo vya Shinyanga, Kasulu

Mwombaji awe:
Mwalimu wa Daraja ‘A’ aliyehitimu Kidato cha VI na mwenye ufaulu usiopungua ‘Principal Pass” moja na ‘Subsidiary’ moja; na mwenye uzoefu wa kazi ya Ualimu kwa muda usiopungua miaka miwili.

(iii)       Ualimu wa masomo ya Elimu Maalumu katika chuo cha Patandi
Mwombaji awe:

Mwalimu mwenye Stashahada ya Ualimu fani ya Sayansi; Au Sayansi ya Jamii na uzoefu wa kazi ya ualimu kwa muda usiopungua miaka miwili, Au

Mwalimu wa Daraja ‘A’ aliyehitimu Kidato cha VI na mwenye ufaulu usiopungua ‘Principal Pass’ moja na ‘Subsidiary’ moja; na mwenye uzoefu wa kazi ya Ualimu kwa muda usiopungua miaka miwili.

Tanbihi: Walimu wanaofundisha watoto wenye mahitaji maalum kama wasioona, viziwi, wenye ulemavu wa akili, n.k. ni sifa ya nyongeza (vithibitisho viambatishwe).


7:      MAFUNZO YA UALIMU KAZINI STASHAHADA ELIMU YA MSINGI:  MUDA MIAKA 2:

Ualimu wa Stashahada ya  Elimu ya Msingi katika chuo cha Vikindu
Mwombaji awe:
Mwalimu wa Daraja ‘A’ mwenye uzoefu wa kazi ya Ualimu kwa muda usiopungua miaka miwili.

MAELEZO MUHIMU
(i)            Vigezo vilivyoelekezwa kwa waombaji wa mafunzo ya Ualimu ngazi ya Stashahada ni kwa ajili ya waombaji wa mafunzo ya Ualimu katika Vyuo vya Ualimu vya Serikali na visivyo vya Serikali;
(ii)          Muombaji wa chuo cha ualimu cha Serikali anatatakiwa kuchagua vyuo visivyopungua vitano ambavyo angependa kujiunga navyo akianzia kile anachokipendelea zaidi;
(iii)         Waombaji wa mafunzo ya Ualimu walioajiriwa watakaopatiwa nafasi za mafunzo watapaswa kupata ruhusa (Release) kutoka kwa waajiri wao;
(iv)         Majibu kwa watakaochaguliwa kujiunga na mafunzo ya Ualimu katika vyuo vya Serikali yatatolewa kwenye Tovuti za Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi (www.moe.go.tz), OWM-TAMISEMI (www.pmoralg.go.tz) na NACTE (www.nacte.go.tz)
(v)           Waombaji watakaochaguliwa watatumiwa barua za kujiunga na mafunzo na Wakuu wa vyuo vya Ualimu watakakokuwa wamepangwa kupitia anuani zao;
(vi)         Tangazo hili lipo pia katika tovuti ya Wizara: www.moe.go.tz, OWM TAMISEMI: www.pmoralg.go.tz na NACTE: www.nacte.go.tz na kwenye ofisi za Makatibu Tawala (M) na vyuo vya ualimu;

Namna ya kutuma maombi:
a)    Waombaji watume maombi yao kwa njia ya MTANDAO(online application) kupitia tovuti zifuatazo: www.moe.go.tz  AU  www.nacte.go.tz
Maombi kwa njia ya mtandao yataambatana na ada ya shilingi 10,000 itakayolipwa kwa kutumia MPESA. Maelekezo ya kina kuhusu namna ya kutuma maombi kwa njia ya mtandao yanapatikana katika tuvuti ya wizara www.moe.go.tzna Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi www.nacte.go.tz

Malipo ya maombi yanaweza kufanyika kupitia MPESA kama ifuatavyo:
1.       Piga *150*00#
2.      Chagua 4. (Lipa kwa MPESA);
3.      Chagua 1. (Weka LIPA Namba);
4.      Weka LIPA Namba (ingiza namba 607070);
5.      Ingiza kiasi (ingiza kiasi cha 10,000.00);
6.      Weka Enter Reference No. ( ingiza 1234);
7.      Weka namba ya SIRI (ingiza namba yako ya siri); na
8.      Ingiza 1 kuthibibitisha malipo.
AU
b)    Barua kwa:
KATIBU MKUU
WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI
S.L.P. 9121
DAR ES SALAAM (Aione: Mkurugenzi, Elimu ya Ualimu)

Internships Opportunities at Camfed Tanzania

Camfed offers internship placements to students or post-graduates who are planning a career in development. Interns are generally required on an as needed basis and this is an on-going call for applications.
Interns provide support to Camfed staff across a range of disciplines—from fund-raising to enterprise and leadership and from monitoring and evaluation to programme activities. This breadth of exposure will allow interns to gain wide-ranging experience in the development sector.
Internships are office-based and offered on a voluntary basis for the first three months. Modest daily expenses for food and work-related travel will be covered during this time. On successful completion of the first three months, there is the option for applicants to be offered a further three month internship. This will be paid at minimum wage, with five days of paid holiday. Ideally, interns will be able to work for Camfed on a full-time basis.
Previous interns have been offered permanent positions within Camfed and have gone on to gain employment in other charities as a result of their experience.
If you are interested in being considered for a placement within Camfed when the opportunity arises, please send your CV and letter of application to hr@camfed.org. Please note all vacancies are advertised separately.
We look forward to hearing from you!

COMESA EMPLOYMENT OPPORTUNITIES , APRIL 2014

JOB TITLE: Agriculture Economist
GRADE: Professional, Level 3 (P3)
SALARY SCALE:    COM$ 42,239 – COM$ 51916 per annum plus allowances
DIVISION: Investment Promotion and Private Sector Development
REPORTING TO: Director, Investment Promotion and Private Sector Development
PURPOSE OF THE JOB
Initiating ideas which when implemented will develop Agriculture; improve food security situation as well as increase production and trade of Agricultural commodities in the COMESA region.
TASKS
Under the direct supervision of the Director of Investment Promotion and Private Sector Development, and the general guidance of the Assistant Secretary General (Programmes) the incumbent will perform the following duties:
 • Assist in implementing the provisions of the COMESA Treaty and Protocols relating to Co-operation in Agricultural and Rural Development Sector.
 • Assist member States in promotion of agricultural development that would lead to the production of surpluses in food, the establishment of adequate storage facilities and strategic grain reserves;
 • Assist member States in prevention of pre-and post-harvest losses;
 • Assist member States to implement programmes in the livestock, forestry and fisheries subsectors.
 • Promote the harmonization of policies, strategies and regulation relating to phyto-sanitary and sanitary measures without impending the export of crops, plants, seeds, livestock, livestock-products, fish and fishery products;
 • Assist in the development of agro-industries by fostering strong linkages between agriculture and industry;
 • Assist member States in the promotion of a conducive and enabling environment for the achievement of food security;
 • Mobilize resources for the implementation of projects in agriculture;
 • Assist in promoting the region as a destination for investment in agriculture;
 • Keep abreast with changes taking place at the World Trade Organization, and other multi-lateral agencies, in the area of agricultural policy (including intellectual property rights and bio-technology issues) and analyse the effects these proposals will have on agriculture development in the region; and
 • Any other related duties that may be assigned to you by the Director of in Investment Promotion and Private Sector Development or the Assistant Secretary General (Programes) from time to time.
EDUCATION
At least a Master’s degree in Agricultural Economics or related field. A Ph. D degree in Agricultural Economics would be an advantage.
EXPERIENCE
A minimum of ten (10) years experience working in the field of agriculture either in the private sector or the public sector or both, as well as regional and international organisations.
WORKING LANGUAGE REQUIREMENT
Must be fluent in English and/or French and/or Arabic (speaking and writing). A combination of any two or all of these languages will be an added advantage.
JOB TITLE: Translator – English- Arabic
GRADE: Professional, Level 3 (P3)
SALARY SCALE:    COM$ 42,239 – COM$ 51916 per annum plus allowances
DIVISION: Administration
REPORTING TO: Chief of Conferences
PURPOSE OF THE JOB
Facilitating communication between anglophones and Arabic speaking Countries through the medium of translation.
TASKS
Under the direct supervision of the Chief, Conferences Unit and the general direction of the Director of Administration the incumbent will perform the following functions:
 • Translating working papers for meetings for all divisions in the Secretariat, reports, letters and other documents from English into Arabic;
 • Proofreading and revising all documents which have been translated;
 • Checking and revising all documents translated by freelance translators hired by COMESA; and
 • Any other related duties that may be assigned by his/her superiors from time to time.
EDUCATION
Minimum Bachelors in linguistics Degree or equivalent professional qualification in translation. A Postgraduate degree in linguistics would be an added advantage.
EXPERIENCE
At least eight (8) years experience in translation of English to Arabic at international level.
JOB TITLE: Telecommunications Officer
GRADE: Professional, Level 3 (P3)
SALARY SCALE:    COM$ 42,239 – COM$ 51916 per annum plus allowances
DIVISION: Infrastructure Development
REPORTING TO: Director, Infrastructure Development
PURPOSE OF THE JOB
Create an enabling environment for the free flow of goods and services and for the movement of people in the Common Market.
TASKS
Under the direct supervision of the Director of Infrastructure Development and overall direction of the Assistant Secretary General (Programmes) the incumbent will perform the following duties.
 • Designing strategies for development of telecommunications in the COMESA region by;
  • Preparing plans for achieving network inter connectivity in the COMESA region
  • Evolving policies to encourage investment in the telecommunications sector
  • Drawing programs for improvement of maritime communications and
  • Planning the manufacture of telecommunications equipment within the region
 • Preparing tarrif harmonisation programs in telecommunications by;
  • Designing and monitoring the implementation of tariff harmonisation schemes in COMESA region and
  • Facilitating the implementation of the sender- keep- all scheme among the Member States
 • Initiating the Regulatory Framework in Telecommunications by;
  • Developing common regulatory frameworks to be adopted by all Member States
  • Instituting frequency spectrum management framework and
  • Ascertaining the feasibility of establishing a regional agency to regulate telecommunications services in the region.
 • Developing Rural telecommunications by;
  • Designing the tele-trade centre
  • Setting up the tele –medicine policy in the region and
  • Drawing a global mobile satellite program for improvement of the new technology in telecommunications
EDUCATION
A minimum of a Post graduate degree in Telecommunications, Economics or Engineering
EXPERIENCE
A minimum of 10 years experience in the management of infrastructure and special strengths in at least one infrastructural field e.g. Transport, Telecommunications and or utility economics models.
JOB TITLE: Senior Investment Promotion Officer
GRADE: Professional, Level 4 (P4)
SALARY SCALE:    COM$ 51,070 - COM$61,438 per annum plus allowances
DIVISION: Investment Promotion and Private Sector Development
REPORTING TO: Director, Investment Promotion and Private Sector Development
PURPOSE OF THE JOB
Initiating a series of actions which, when implemented will create a more conducive, environment for investors and allow COMESA to become a Common Investment Area.
TASKS
Under the direct supervision of the Director of Investment Promotion and Private Sector Development and overall direction of the Assistant Secretary General (Programmes) the incumbent will perform the following duties:
 • Assisting in implementing the provisions of the COMESA Treaty and Protocols relating to Investment in the productive and-service sectors;
 • Assisting member States in promotion of cross border investments;
 • Assisting in the harmonious and balanced development among the member States;
 • Promoting the co-ordination and exchange of experiences among the National Investment Promotion Agencies;
 • Assisting the development of mechanisms for attracting investment capital into the region;
 • Assisting member States in the promotion of a conducive and enabling environment for investment;
 • Assisting in development of programmes for capacity -building;
 • Assisting in promoting the region as a destination for investment;
 • Keep abreast with changes taking place at the World Trade Organisation, and other multi-lateral agencies, in the area of investment policy (including intellectual property rights) and analyse the effects these proposals will have on investment in the region; and
 • Carry out any other related tasks that maybe assigned from time to time by his/her superior.
EDUCATION
A Master’s degree in Banking or Economics or Business Administration. A Ph.D. in any of the above areas would be an added advantage.
EXPERIENCE
A minimum of ten (10) years’ experience working in the Private Sector or an agency dealing with investment issues (such as a National Investment Centre) or both.
WORKING LANGUAGE REQUIREMENT
Must be fluent in English and/or French and/or Arabic (speaking and writing). A combination of any two or all of these languages will be an added advantage.
ELIGIBILITY FOR APPLICATION
Applicants must be citizens of COMESA Member States.
FINAL DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS
Applications MUST be submitted through the Coordinating Ministries of the respective member States on the prescribed COMESA APPLICATION FORM which can be accessed on the COMESA website: http://www.comesa.int/,
Applications submitted directly to the Secretariat will not be considered and only short-listed candidates will be contacted.
Accordingly, short-listing reports from the Coordinating Ministries attaching all the relevant documents of the successful candidates should reach the address below by Friday, 27th June, 2014:
The Director of Administration
Common Market for Eastern and Southern Africa
COMESA Centre,
Ben Bella Road,
P.O Box 30051,
Lusaka
Zambia
Email: recruitment@comesa.int

Saturday, April 19, 2014

TPDC INTERVIEW RESULTS - APRIL 20 , 2014

Consulting-Business Analyst - Human Capital

Deloitte East Africa
Deloitte East Africa provides seamless cross-border professional services to multinationals, large national enterprises, small and medium sized enterprises and the public sector across Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia and Rwanda.
Our consulting practice consists of professionals with in-depth knowledge and industry expertise, providing a broad spectrum of services to our clients. The successful candidate will work closely with clients to drive shareholder value and create a high performance organisational culture for sustained performance.
Working with Deloitte offers you the opportunity to start and grow your career within a dynamic and rewarding environment. You will get the support, coaching, and training it takes to advance your career in the Tanzanian market and other markets as well.
As a Business Analyst in Human Capital, you will be based in Tanzania with occasional travel to the East Africa region and will focus on providing support to the team by ensuring efficient and effective data collection for project execution in the following aspects:
 • Demonstrate an interest in and build  awareness of the client and its industry and marketplace.
 • Assist in determining client needs by gathering and researching data, conducting fact-finding client peer interviews, and utilising common tools and analytical methods.
 • Take a broad approach to problem solving;develops pertinent and thoughtful analysis.
 • Understand the client's deliverable expectations; contributes to the creation of deliverables in a manner that reflects the Firm's high standards for quality.
 • Provide exceptional service to the client by responding with a sense of urgency, practicality, accountability, integrity, and respect.
 • Understand the client's level of satisfaction with personal performance and the Firm's performance.
 • Assist as appropriate, in the timely resolution of any technical or client service issues; coordinates and communicates activities with engagement management.
 • Develop professional relationships with peer-level client personnel through regular contact.
 • Comply with the firms risk and independence policies and consult appropriately, widely and in a timely manner.
 • Ensure that all client working paper files and office administration procedures are adhered to.
 • Keep the engagement manager updated on any issues arising from the assignment.
 • Ensure assigned work is completed within agreed time frames and carried out per approved methodologies and standards and within agreed budgets.
 • Ensure that all client working papers are filed per approved guidelines and all client files are continually updated.
To qualify for the role of Business Analyst, you should posses the following:
 • Bachelors Degree in HR or related field;  
 • Excellent written and verbal business communication skills;
 • Excellent analytical and organization skills;
 • Excellent relationship building skills;
 • Very good presentation skills; 
 • Good understanding of HR best practices and application of the same;
 • Ability to multi-task and undertake research initiatives; and
 • Proficiency in Microsoft applications including Microsoft Office Outlook, Word, PowerPoint, and Excel.
To the successful candidate, the firm will offer a competitive remuneration package and a highly energised team environment composed of professionals who are committed to working "As One" to deliver outstanding value to our clients.
Closing date: 18 May 2014

Followers

Popular Posts